Vi vil gjerne hjelpe folk som ikke er medlemmer av Solidaritet Norge, men vi har så mange medlemmer at vi for øyeblikket ikke har råd til å hjelpe folk utenfor vår fagforening. Medlemmene våre er vår prioritet, og vi prøver å hjelpe dem i første omgang. Vi inviterer deg til blog.solidaritetnorge.no, der vi publiserer råd for alle interesserte.