Case Study

Byggearbeideren verre?

Bergen, nest største byen i Norge. Du kan høre lydene som følger med bygningen - et nytt boligområde for en litt rikere del av det norske samfunnet. På byggeplassen er det flere hundre arbeidere, av forskjellige nasjonaliteter. Arbeidet skjer, alle er travle rundt det store området til øyeblikket av arbeidsbrudd. Noen av ansatte går for en pause, noe arbeider - du kan tenke at for å ikke avkjøle maskinene gjør de pauser for endringen. Ingenting mer galt! De andre ansatte er de som er sysselsatt på verre vilkår, som trenger samhandelsintervensjon - de er byggearbeidere av en annen nasjonalitet. Mens nordmenn arbeider i henhold til forskrift, har de tid til pauser, får ubegrenset mengde vann og selvfølgelig får høyere lønn, polakk eller litauer må jobbe mer, hardere og for mindre lønn.

Denne informasjonen ble mottatt av Solidaritet i løpet av en av de følgende arbeidsdager. Selvfølgelig var intervensjonen umiddelbar. Selv om det var et veldig stort selskap med noen få tusen ansatte, var Solidaritet fagforeningen ikke redd for konfrontasjon. Og hva var effekten av intervensjonen og våre aktiviteter? 160 ansatte mottok lønnskompensasjon i 3 år tilbake! Utenlandske arbeidstakere ble begynt å bli behandlet likt med norske arbeidere, de fikk fred og trøst i arbeid under normale lovlige forhold.

Uberettiget arbeidsintervensjon

Dariusz var en ansatt i et av de norske oljeselskapene i Haugesund. En gang ble han syk og måtte gå på sykefravær, uten å anta hvilke hendelser som skulle finne sted i løpet av ferien og i de neste ukene av arbeidet. I løpet av sykdommen ble Dareks roen forstyrret mange ganger, og han hvilte i leiligheten sin. Denne ansatt var berørt av arbeidsgiver og norske fagforeninger. Han ble overtalt til å bli avskediget fra jobb og deretter utsatt for mobbing og forfulgt på jobb. Etter det mislykkede trykket på sin ansatt besluttet den norske arbeidsgiveren endelig å frigjøre ham og utstede negative meninger om samarbeid.

Da Dariusz rapporterte til Solidaritets fagforening ble det klart at den virkelige årsaken til avskedigelsen var krisen i oljesektoren i Norge og innføringen av budsjettkutt i selskapet. Etter forsøket mottok Darek kompensasjon for skader på 200.000 kroner og et positivt arbeidssertifikat.