Rabatter og prisreduksjon

For de mest aktive medlemmene har vi gitt en spesialrabatt.

De som rekrutterer nye medlemmer vil få en bonus på 150 norske kroner for hver av dem!
Se detaljer i reglene nedenfor.

1

Hvordan samle poeng?

For hvert rekruttert medlem mottar du ett rekrutteringspunkt, som tilsvarer 150 norske kroner.

2

Poengberegning

Rekrutteringspoeng er påløpt etter at det tredje medlemsbidraget er betalt av det rekrutterte medlemmet.

3

Bruk poeng

Rekrutteringspunkter skal brukes i kalenderåret senest innen 31. desember hvert år.

4

Ubrukte poeng

Ved avregistrering av fagforeningen blir de ubrukte poengene for å anskaffe nye medlemmer annullert.

For registrerte medlemmer av fagforeningen Solidaritet Norge rabatt på skatteoppgjør i Podatnicy.no

Kompetansebedriften tilbyr 20% rabatt på kurs for Solidaritet-medlemmer.

Sammen med vår partner, Medicover, er det utarbeidet attraktive pakker med medisinske tjenester for fagforeningsmedlemmer..