Hva får du?

Først av alt, sikkerhet og faglig hjelp i tilfelle problemer på arbeidsplassen.

Medlemskap i Solidaritet er en slags forsikring om at dine rettigheter blir respektert. Du vil få hjelp i slike saker som:

 

Arbeidskontrakt

Arbeidstidsbestemmelser

Rett til ferie

Lønnsforhandlinger

Beskyttelse mot oppsigelse

Mobbing, diskriminering, dumping

Hva gir deg tilknytning?

Et medlem av fagforeningen blir behandlet av arbeidsgiver forskjellig enn en ansatt som ikke tilhører denne type organisasjon.

For eksempel, hvis en arbeidsgiver hadde planer om å avvise en ansatt eller endre arbeidsforhold og betale til skade for en ansatt, må slike planer overføres til fagforeningen. I slike tilfeller gir fagforeningen Solidaritet hjelp og støtte til ansatte gjennom forhandlinger og intervjuer med arbeidsgiveren.

I tillegg samarbeider fagforeningen med profesjonelle advokater som om nødvendig kan representere et fagforeningsmedlem også i rettssaker på arbeidsrettens område i slike institusjoner som: Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, NAV og andre.

Takket være den omfattende erfaringen med å representere ansatte, er vi ikke redd for å gjennomføre kompliserte saker, og det spiller ingen rolle om arbeidsgiveren er enesjef eller et kraftig selskap - medlemmets tilfredsstillelse teller!