Fagforening Solidaritet Norge belaster en månedlig avgift på 100 kroner.

Denne avgiften er den eneste avgiften som er betalt for registret i den nåværende medlemsdatabasen.