Hvorfor fagforeninger?

Fagforeninger er din representasjon i arbeidet med arbeidsgiveren din og gir deg en stemme i saker knyttet til arbeidsplassen din.

Ved å handle alene har du en liten stansekraft og en ubetydelig innvirkning på retningen av selskapets utvikling. Hvis du ber om lønnsøkning eller forbedring av arbeidsforhold, og arbeidsgiveren nekter, er det ingenting annet du kan gjøre for å nekte.

Arbeide i fagforening, ved kollektiv innsats og ved å snakke i en felles stemme, kan du gjøre mye mer enn å gjøre det selv. Å være en del av en fagforening betyr at det alltid er noen på din side som diskuterer om din arbeidsplass, noen som deler grunnene dine. Solidaritet er overlegenhet av en gruppe over en enhet!

Har du bestemt deg for å ta vare på dine rettigheter på jobb?