Mokestis

Ar norite tapti mūsų organizacijos nariu/-e??

Vienintelis „Solidaritet“ profesinės sąjungos nario mokestis yra 150 NOK mėnesinis mokestis.Tai vienintelė riba, trukdanti potencialiam „Solidaritet“ profesinės sąjungos nariui ramiai jaustis darbo vietoje.

Prieš stodami/-a į „Solidaritet“ profesinę sąjungą perskaitykite galiojančius nuostatus..