Kaip veikiame?

Profesinė sąjunga „Solidaritet“ jau daugelį metų padeda savo nariams kovoti už savo teises Norvegijos darbo rinkoje.

Keli tūkstančiai patenkintų asmenų, šimtai išspręstų ginčų tarp darbuotojo ir darbdavio ir dešimtys laimėtų teismo bylų vis labiau stiprina organizacijos padėtį Norvegijoje.

From the outset, we prioritise every new case and each new member of the union. Our actions are always guided by common sense, and first of all we focus on negotiations and conversations with the employer. Very often, showing the employer the problem from an employee's perspective makes him aware of the mistake made and both sides reach a compromise. In the case of more demanding cases where employers exceed the legally permitted competences, we go to the court side and with the help of the best specialists from leading legal offices in Norway we fight on behalf of our member for his or her rights.Nuo pat pradžių prioritetą teikiame kiekvienam naujam sąjungai ir kiekvienam naujam sąjungos nariui. Mūsų veiksmai visada grindžiami sveiku protu, o pirmiausia mes koncentruojamės į derybas ir pokalbius su darbdaviu. Labai dažnai, parodydamas darbdaviui problemą iš darbuotojo perspektyvos, jis supranta padarytą klaidą ir abi pusės pasiekia kompromisą. Reikalaujant sudėtingesnių atvejų, kai darbdaviai viršija įstatymais leidžiamą kompetenciją, einame į teismą ir padedami geriausių specialistų iš pirmaujančių teisinių biurų Norvegijoje kovojame savo nario vardu už jo teises.

Norėdami patikrinti mūsų žodžius, patys įsitikinkite, ką siūlome savo nariams ir tapkite organizacijos nariu/-e jau šiandien!

Kaip tapti organizacijos nariu/-e?

Nusprendėte pasirūpinti savo teisėmis darbo vietoje?

Užpildykite mūsų formą ir per kelias minutes tapsite visateisiu/-e „Solidaritet“ profesinės sąjungos nariu/-e.

Nedvejokite, tapkite organizacijos nariu/-e jau dabar!