Kodėl verta priklausyti profesinei sąjungai?

Profesinės sąjungos atstovauja Jums santykiuose su darbdaviu ir leidžia išreikšti savo nuomonę su Jūsų darboviete susijusiais klausimais.

Patys turite mažai įtakos ir menkai galite paveikti įmonės plėtros kryptis.
Jei pareikalausite pakelti atlyginimą ar pagerinti darbo sąlygas, o Jūsų darbdavys atsisakys tai padaryti, neturėsite kitos išeities ir teks susitaikyti su tokiu atsakymu.

Daug daugiau galite pasiekti, priklausydami profesinei sąjungai. Bendromis jėgomis ir kalbant vienu balsu galima pasiekti daug geresnių rezultatų nei veikiant savarankiškai. Priklausymas profesinei sąjungai garantuoja, kad diskusijose, liečiančiose Jūsų darbovietę, visada bus Jūsų atstovas, pritariantis Jūsų nuomonei. „Solidaritet“ – tai grupės pranašumas prieš individą!

Jūs apsisprendėte Nusprendėte pasirūpinti savo teisėmis darbo vietoje?