Kodėl verta priklausyti profesinei sąjungai?

Visų pirma, sauga ir profesionali pagalba, iškilus problemoms darbo vietoje.

Narystė „Solidaritet“ yra tarsi draudimas, užtikrinantis, kad Jūsų teisės nebus pažeidžiamos. Jūs gausite pagalbą tokiais klausimais:

 

darbo sutartis

darbo laiką reguliuojantys teisės aktai

teisė į atostogas

derybos dėl atlyginimo

apsauga nuo atleidimo iš darbo

mobingas, diskriminacija, dempingas

Kodėl verta priklausyti profesinei sąjungai ?

Profesinės sąjungos narį darbdavys vertina kitaip nei darbuotoją, nepriklausantį tokiai organizacijai.

Pavyzdžiui, jei darbdavys planuoja atleisti darbuotoją arba pakeisti darbo sąlygas ir atlyginimą jo nenaudai, apie tokius planus turi pranešti profesinei sąjungai. Tokiais atvejais profesinė sąjunga „Solidaritet“ teikia pagalbą ir paramą darbuotojams derybų su darbdaviu metu.

Be to, organizacija bendradarbiauja su profesionaliais advokatais, kurie prireikus gali atstovauti profesinės sąjungos nariui ir teisminiuose procesuose, susijusiuose su darbo santykiais, tokiose institucijose kaip Darbo inspekcija, Lygybės ir diskriminacijos tarnyba, NAV (Darbo ir socialinės apsaugos tarnyba)ir kt.

Sukauptos didelės patirties atstovaujant darbuotojams dėka nebijome imtis sudėtingų bylų, nežiūrint, ar darbdavys yra individualioji įmonė, ar galingas koncernas – mums rūpi tik organizacijos nario gerovė!