Статут профспілки Solidaritet Norge

§ 1 Цілі

Профспілка Solidaritet Norge має на меті об’єднати працівників, зокрема іноземних працівників, які відповідають умовам членства у спілці, з метою захисту інтересів працівників. Основні цілі профспілки:

 1. Захист професійних, економічних, соціальних і культурних інтересів працівників,
 2. Укладання колективних договорів, в яких визначаються умови праці та оплати праці членів профспілки.
 3. Боротьба з соціальним демпінгом та економічною злочинністю на робочому місці,
 4. Захист регламентованого робочого часу та гідна винагорода відповідно до чинного законодавства за роботу у вихідні дні, у вечірній час, у нічний час та за понаднормову роботу,
 5. Боротьба з усіма формами дискримінації та подвійного ставлення за ознаками: статі, сексуальної орієнтації, національності, релігії, переконань і культури,
 6. Зобов'язання працювати заради рівності між працівниками за ознакою статі,
 7. Зобов’язання працювати заради свободи, верховенства права, розвитку демократії та захисту прав людини, закріплених, зокрема, Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, а також іншими міжнародними угодами, які захищають право людини в широкому розумінні.
 8. Зміцнення знань у профспілці та за її межами про важливість профспілкової діяльності на благо працівників та суспільства,
 9. Зміцнення та розвиток міжнародного співробітництва профспілкового руху,
 10. Моральна підтримка, а також консультації та юридична допомога для членів, можливо, асоціації, щодо оплати та умов праці та їхніх трудових відносин,
 11. У асоціації не сприймаються погляди чи діяльність тоталітарного або терористичного характеру, що поширюють ідеологію: фашистську, нацистську та інші форми тоталітарної діяльності.

§ 2 Членство в Асоціації

 1. Членами профспілки можуть бути люди, які працюють у Норвегії, студенти, а також люди, які отримують допомогу NAV, наприклад, допомогу по безробіттю. Обов’язкова наявність персонального номера, або т.зв D-nummer,
 2. Умовою членства у профспілці є необхідність члена об’єднання прийняти ці положення, накази, рішення правління об’єднання та дотримуватись його вказівок.
 3. Людина стає членом з моменту реєстрації,
 4. Люди записуються, надіславши заявку (заповнивши анкету) в електронному або паперовому вигляді,
 5. Існує період у три місяці з моменту приєднання до отримання допомоги членами. У виправданих і невідкладних випадках, таких як звільнення з роботи або нещасний випадок на виробництві, президент профспілки може розпорядитися про скасування 3-місячного періоду. Форма допомоги залежить від ситуації, можливостей і характеру справи. Мета профспілки – зробити все можливе для допомоги члену.
 6. Про припинення членства необхідно повідомити письмово рекомендованим листом або електронною поштою на адресу: office@solidaritetnorge.no,
 7. Строк попередження становить 1 (один) місяць,
 8. Член профспілки зобов’язаний надати інформацію профспілці Solidaritet у разі виїзду з Королівства Норвегія та/або працевлаштування за межами території Королівства Норвегія. Таку інформацію слід негайно повідомляти на електронну адресу: office@solidaritetnorge.no
 9. Скасування телефоном, текстовим повідомленням, MMS, через Facebook та іншим не приймається і тому не має юридичних наслідків.
 10. Тим, хто записується до профспілки для видимості, не з метою фактичної профспілкової діяльності на благо членів і профспілки, хто використовує підступ, обман і т.д. з метою вимагання підтримки з боку профспілки або отримання конфіденційної інформації, а також іншої інформації з метою переказання конкуруючим установам, організаціям і т. д. Те ж саме стосується осіб, які поводяться нелояльно по відношенню до профспілки Solidaritet. Цим особам може бути відмовлено в членстві в профспілці під час реєстрації, а після отримання такої інформації після реєстрації - виключення такої особи з профспілки. Виключення може також мати зворотну силу.
 11. Особи, які працевлаштувалися за межами Норвегії в іноземного роботодавця, автоматично втрачають членство в профспілці. Це не стосується працівників, які найняті іноземним роботодавцем, але відряджені для роботи в Норвегії. Член профспілки має інформаційні зобов’язання перед профспілкою, повідомлення необхідно надіслати на електронну адресу: office@solidaritetnorge.no
 12. Особи, які не отримують допомоги від NAV, чиї трудові відносини закінчилися на території Норвегії, а також знаходяться за межами Королівства Норвегія, зобов'язані негайно повідомити профспілку про ці зміни, щоб оцінити, чи відповідає особа умовам членства у профспфлці. Нехтування обов'язком інформування профспілки може призвести до виключення з членства профспілки,
 13. Член профспілки зобов'язаний інформувати профспілку про будь-яку зміну роботодавця або його відсутність,
 14. Якщо член передає питання на консультацію/розгляд іншій організації за межами профспілки, яка не співпрацює з профспілкою, профспілка залишає за собою право відмовити у розгляді справи,
 15. Профспілка Solidaritet має право відмовити у веденні справи, якщо обставини справи показують, що шанси на успіх справи невеликі і, отже, вести справу безглуздо.

§ 3 Зв'язок з профспілкою

 1. Спілкування з профспілкою відбувається телефоном, електронною поштою, відеоконференцією або листами. Також дозволено СМС-спілкування із запитом на контакт,
 2. Не заведено надсилати документацію через SMS, MMS, Facebook, Instagram тощо. Для пересилання документації використовується листування поштою та листування електронною поштою.
 3. Ми залишаємо за собою право відповісти на надіслану кореспонденцію протягом 3 робочих днів. Однак під час релігійних і національних свят, а також у святковий період ми залишаємо за собою право відповісти протягом 7 днів. Якщо питання, викладене в кореспонденції, є більш складним, цей термін може бути продовжений залежно від складності.
 4. Відповіді на кореспонденцію надаються в порядку надходження, однак порядок надходження може бути пропущений, якщо справа термінова.
 5. Документи, що надсилаються, повинні містити опис справи, справа не розглядатиметься, якщо документи надіслані без опису справи, очікувань та вимог,
 6. У надісланій кореспонденції обов’язково вказується відправник, тобто ім’я та прізвище відправника, номер телефону – за бажанням (також стосується електронної кореспонденції – e-mail). Для кореспонденції, яка не містить вищезазначених даних, зберігається право відмовитися від відповіді.

§ 4 Членський внесок

 1. Внесок визначається у вигляді фіксованої місячної суми,
 2. Внесок може бути змінений правлінням, якщо це виправдано функціонуванням профспілки або рівнем інфляції,
 3. Учасники отримують рахунок для оплати один раз на місяць на надану ними електронну адресу, в якості альтернативи роботодавець може використовувати відрахування із заробітної плати члена (за попередньою домовленістю),
 4. Член зобов'язаний сплачувати членські внески до моменту виходу з профспілки або виключення з профспілки,/li>
 5. Індивідуальний членський обліковий запис надається учаснику в електронній формі як частина членського внеску,
 6. Після 3 несплачених внесків (3 місяці) - член отримує статус виключеного члена, однак він зобов'язаний продовжувати сплачувати членські внески до моменту виходу з членства або до виключення члена з профспілки. У разі призупинення членства асоціація залишає за собою право відмовити в наданні допомоги,
 7. За рішенням правління або голови член може бути тимчасово або назавжди звільнений від сплати членських внесків без втрати прав членства в обґрунтованих випадках, наприклад, дуже важке фінансове становище або за особливі внески в діяльність асоціації,
 8. Датою сплати членських внесків є день зарахування членських внесків на банківський рахунок асоціації,
 9. При оплаті членського внеску в змісті повинен бути зазначений членський номер в Союзі, в разі відсутності зазначеного членського номера в Союзі, внесок може не бути записаний до тих пір, поки не буде відправлено підтвердження про сплату внеску.
 10. Внесок не включає страховку, додатково оплачуються страхові витрати (за наявності),
 11. У разі заборгованості зі сплати внесків ми залишаємо за собою право отримати платежі через зовнішню колекторську компанію, розташовану в Королівстві Норвегія або Республіці Польща.
 12. За активну діяльність, залучення нових членів та просування членів, учасник нагороджується відзнаками та знижками при сплаті членських внесків. Рішення про вищезазначене видає голова
 13. При оплаті членського внеску в змісті повинен бути зазначений членський номер в Союзі, в разі відсутності зазначеного членського номера в Союзі, внесок може не бути записаний до тих пір, поки не буде відправлено підтвердження про сплату внеску.

§ 5 Рада профспілки

 1. До складу правління асоціації входять щонайменше голова та заступник голови. Голова має вирішальний голос.
  У разі необхідності склад ради може бути збільшений за згодою що діє правління або голови. Рада може складатися максимум з голови, 6 членів правління, 2 секретарів та 5 «резервних» заступників за відсутності будь-кого з вищезазначених. Рада призначається на 7 років, якщо член не подає у відставку до закінчення терміну повноважень, то замість нього на новий термін призначається член правління, призначений головою.
 2. Члени правління зобов'язані з'являтися на засідання, крім випадків, коли це стає неможливим через стан крайньої потреби або з інших поважних причин. Засідання ради також може здійснюватися за допомогою відеоконференції або телемосту.
 3. У поточних питаннях і питаннях, що потребують швидкого вирішення, голова може прийняти односібне рішення.

§ 6 Адміністрація

 1. Щоденне управління профспілкою відбувається через обраних для цього людей. Особи можуть отримувати винагороду за це, хіба що особа виконує волонтерську діяльність,
 2. Керівники профспілки повинні контролювати діяльність відповідно до положень, наказів та інструкцій,
 3. Адміністрація несе відповідальність за передачу вхідних важливих справ на розгляд правління,
 4. Адміністрація відповідає за переговори з роботодавцями,
 5. В рамках керівництва профспілкою адміністрація консультує та дає вказівки для членів,
 6. Адміністрація виконує розпорядження правління,
 7. Адміністрація забезпечує максимально швидкий розгляд справ, що надходять,
 8. Адміністрація також представляє профспілку назовні, у повсякденних контактах, якщо голова не розпорядиться іншим чином,
 9. У разі напливу справ, що перевищує можливості профспілки на цей момент або період, адміністрація зобов'язана повідомити про це члена що подає свою справу,
 10. Секретар допомагає раді в її діяльності. Секретар відповідає за написання протоколу переговорів. Також на секретаря покладаються спеціальні завдання по нагляду за адміністрацією, щоб вона якомога швидше реагувала на вхідну кореспонденцію. Під керівництвом правління секретар виконує і контролює агітаційні завдання.
 11. Голова має право відсторонити або усунути секретаря, те саме стосується членів адміністрації у разі порушення регламенту чи інших положень і розпоряджень.
 12. Скарги на адміністрацію розглядає голова або інша особа, ним визначена,
 13. Голова має право приймати на роботу осіб та звільняти їх з посад.

§ 7 Річні збори та надзвичайні збори

 1. a) Річні збори мають проводитися, як правило, у березні. Річні збори можна не проводити, якщо цього вимагають матеріально-технічні, географічні та інші відповідні обставини. Річні збори проводяться за розпорядженням голови. Якщо заявляються щорічні збори, членів повідомляють електронною поштою за 30 днів для порядку.
 2. b) Позачергові засідання проводяться за розпорядженням голови або уповноваженої ним особи, якщо він вважає це за необхідне. Позачергові збори також скликаються на вимогу 50% членів профспілки. Позачергове засідання скликається принаймні за 5 днів електронною поштою для дотримання порядку.

§ 8 Надіслані постулати та пропозиції

 1. Пропозиція для обговорення на річних зборах надсилається правлінню профспілки не пізніше як за 10 днів до запланованих річних зборів в електронному вигляді електронною поштою,
 2. Внесена пропозиція ставиться на голосування. Щоб пропозиція була обов’язковою, за неї повинні проголосувати 2/3 членів. За відсутності кворуму голова може вважати результат голосування дійсним, якщо він вважає, що внесення пропозиції є виправданим або необхідним для належного функціонування профспілки,
 3. Пропозиція також може бути подана правлінням, головою, заступником голови, секретарем або членами адміністрації,
 4. Члени досить часто належать до двох або більше профспілок, однак, якщо є обґрунтована підозра, що голосування спрямоване на «вороже захоплення» іншою профспілкою-конкурентом або діє на шкоду профспілці Solidaritet Norge, голова або особа визначена ним і уповноважена має право анулювати результати голосування – правило т. зв "запобіжного клапана".

§ 9 Зустрічі членів профспілки в клубах компаній

 1. Місцеві збори в рамках клубу компанії (членів, які працюють в одного роботодавця) можуть проводитися після затвердження голови профспілки. На зустрічі обговорюються поточні питання, що стосуються ситуації на виробництві.
 2. На зборах можуть обговорюватися пропозиції, поточна ситуація щодо колективного договору,
 3. На зустрічі можна вибрати «диригента», який буде спостерігати за ходом зустрічі та обговорення. Член має право виступати з одного питання не більше 3 разів. Перший раз голос надається на 10 хвилин, другий — 5 хвилин, третій — 3 хвилини. Диригент стежить за тим, щоб встановлений час не перевищувався. Це правило не поширюється на членів правління, секретаря, адміністрацію, представників профспілок або консультантів,
 4. У засіданнях клубу можуть брати участь лише члени профспілки, якщо голова не розпорядиться іншим чином,
 5. У разі обґрунтованої підозри, що член веде «шпигунську діяльність» на користь іншої організації або надає конфіденційну для профспілки інформацію, у тому числі таку, що є профспілковою таємницею або стосується інших членів, голова або призначена ним особа має право негайно виключити даного учасника із наради. Ці правила також застосовуються до річних, позачергових та інших зборів,
 6. У клубі за поданням голови або членів клубу компанії можливе затвердження внутрішніх правил діяльності клубу, але вони не повинні суперечити основним правилам асоціації, наказам і рішенням керівництва. Такі правила повинні бути затверджені головою. Голова також може пропонувати зміни або пропозиції, які слід включити до регламенту. Положення, надіслані на затвердження головою або уповноваженою ним особою, мають бути проголосовані членами клубу більшістю у 2/3 голосів,
 7. Для створення клубу необхідна кількість 15 членів, якщо інше не вирішить голова або особа, уповноважена головою.

§ 10 Колективні договори, т. зв «тарифавтале» і страйк

1 Укладання колективних договорів

 1. Якщо ситуація вимагає або вимагає укладення колективного договору з підприємством, адміністрація готує під контролем правління об’єднання пропозицію колективного договору,
 2. Ініціатива підписання колективного договору може бути запропонована підприємством, керівництвом профспілки або зацікавленими членами профспілки,
 3. При розрахунку кворуму, необхідного для подання заявки на укладення колективного договору, враховуються лише активні члени профспілки (без заборгованості по внесках понад 3 місяців).

2 Страйк

 1. Члени профспілки/клубу компанії не мають права на страйк/припинення роботи без згоди голови профспілки Solidaritet Norge. Будь-яка згода на проведення страйку оформляється письмово у вигляді протоколу, який підписується та затверджується головою профспілки.
 2. Про початок страйку роботодавця за 14 днів письмово повідомляє голова профспілки,
 3. Про продовження страйку повідомляється роботодавець за 4 дні. У разі продовження страйку письмова форма також має бути недійсною.
 4. Профспілка Solidaritet Norge не несе відповідальності за вчинення свавільного страйку чи будь-яких інших дій, які спричиняють або спрямовані на припинення роботи членів профспілки, без письмової згоди у формі протоколу, підписаного та затвердженого президентом профспілки.

§ 11 Страхування

 1. Страхування є добровільним і оплачується додатково, воно не пропонується за застосовним базовим внеском,
 2. Голова або правління може видати наказ про обов'язковість страхування, після чого учасник має право протягом 14 днів прийняти рішення та відповісти на наказ письмово або електронною поштою. Відсутність відповіді від учасника, визнається як згода на укладення договору страхування, якщо учасник не доведе поза розумним сумнівом, що він не міг надати відповідь з причин, які не залежать від нього, наприклад, перебування в лікарні, що обмежує свободу прийняття рішень,
 3. Розглянувши аргументи та позицію члена, голова може звільнити члена від обов'язкового страхування.

§ 12 Виключення членів із спілки

 1. Член, який виявився «штрейкбрехером» або зривав прийняту «блокаду» підприємства, негайно виключається з лав профспілки. Виключення здійснюється за розпорядженням голови або правління профспілки,
 2. Член, який порушує профспілкові положення, розпорядження та постанови та діє проти інтересів профспілки Solidaritet Norge, може бути виключений головою, правлінням або на профспілкових зборах більшістю 2/3 членів профспілки,
 3. Той самий принцип виключення стосується членів, які поводяться незнайомо, осудливо, піддаючи ризику добре ім’я стосунків,
 4. Замість остаточного виключення з профспілки член може бути відсторонений на коротший або довший період. Відсторонений член на цей час зобов’язаний сплатити внески, але не може бути присутнім на зборах,
 5. Правління виключає члена або попереджає члена про свій намір виключити письмово або в електронному вигляді,
 6. Член може захистити себе від виключення, представивши свої аргументи на зборах особисто або електронною поштою, якщо попередження було надіслано електронним способом,
 7. У разі негайного виключення член має право подати апеляцію протягом 14 днів, апеляція подається голові асоціації, який передає зміст апеляції на розгляд правління асоціації. Звернення розглядається в розумний строк. Подання апеляції не призупиняє дії виключення чи призупинення.
 8. Звільнення члена завжди призводить до втрати всіх профспілкових прав і заборони брати участь у зборах профспілки чи клубу.

§ 13 Вирішення суперечок

Тлумачення цих норм і спори, як їх слід розуміти, не підлягають вирішенню загальних судів. Спори вирішуються шляхом оскарження рішення спілки до правління об’єднання. Тільки після цього справа може бути передана до арбітражного суду.

§ 14 Розпуск профспілки

 1. Профспілка розпускається на підставі наказу президента профспілки, якщо немає обґрунтованої підозри, що голова чи правління зазнали ворожого тиску або тиску, спрямованого на те, щоб діяти на шкоду профспілці, тоді такий наказ є недійсний, застосовується так зване правило "запобіжного клапана",
 2. Спілка розпускається більшістю 2/3 членів спілки, однак таке голосування може бути скасовано головою або уповноваженою ним особою, якщо є обґрунтована підозра, що результат голосування спричинений недоброзичливими та оманливими зовнішніми чинниками, діє так зване правило "запобіжного клапана".

§ 15 Детальні положення

Детальні положення можуть бути встановлені та прийняті в будь-який час, однак вони повинні бути затверджені головою або правлінням асоціації.

§ 16 Діапазон дії статуту

 1. Положення набирає чинності з 31.05.2014 р.
 2. Положення затверджується головою, правлінням або більшістю 2/3 членів,
 3. Дія статуту може бути тимчасово призупинена головою або правлінням, якщо це продиктовано станом необхідності.