Deklaracja

Dziękujemy za chęć przystąpienia do Umowy Opieki Medycznej

Dane Osobowe Osoby Uprawnionej Głównej/ członka związku zawodowego Solidaritet Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Dane kontaktowe

Pakiet Ubezpieczenia:

Dane członków rodziny Osoby Uprawnionej Głównej Stopień pokrewieństwa: partner/ka, dziecko, rodzic. 1 Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Dane kontaktowe 2 Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Dane kontaktowe 3 Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Dane kontaktowe 4 Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Dane kontaktowe

Jeżeli nie mamy pracodawcy w pole Pracodawca i Adres Pracodawcy wpisujemy : brak (a) Podaj wynik dodawania 5 i 5 * Jeżeli obcokracowiec wpisać nr paszportu , w przypadku dziecka nie posiadającego nr PESEL, wpisać PESEL matki ** Opieką medyczną mogą być objęci wyłącznie: partner Osoby Uprawnionej Głównej pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (Współmałżonek, Konkubent) i/lub dzieci, tj. dzieci własne przysposobione lub przyjęte na wychowanie dzieci Osoby Uprawnionej Głównej i/lub Współmałżonka lub Konkubenta/Konkubiny, zamieszkujące na stałe w gospodarstwie domowym Osoby Uprawnionej Głównej i będące na jego utrzymaniu – do określonego w OWŚU roku życia.

Uwaga przed potwierdzeniem proszę sprawdzić poprawność adresu e-mail