Co zyskujesz?

Przede wszystkim bezpieczeństwo oraz profesjonalną pomoc w przypadku wystąpienia problemów w miejscu pracy.

Członkostwo w Solidaritet jest swoistym ubezpieczeniem, iż Twoje prawa będą respektowane. Uzyskasz pomoc w takich sprawach jak:

 

Umowa o pracę

Przepisy dotyczące czasu pracy

Prawo do urlopu

Negocjacje wynagrodzenia

Ochrona przed zwolnieniem z pracy

Mobbing, dyskryminacja, dumping

Co daje przynależność?

Członek związku zawodowego traktowany jest przez pracodawcę inaczej niż pracownik, który nie należy do tego typu organizacji.

Przykładowo, jeżeli pracodawca miał wobec pracownika plany dotyczące zwolnienia lub zmiany warunków pracy oraz płacy na jego niekorzyść, to takie plany muszą one być przekazane związkowi. W tego typu przypadkach związek zawodowy Solidaritet udziela pomocy oraz wsparcia pracownikom poprzez negocjacje i rozmowy z pracodawcą.

Ponadto związek współpracuje z profesjonalnymi adwokatami, którzy w razie potrzeby mogą reprezentować członka związku także w procesach sądowych z zakresu prawa pracy przed takimi instytucjami jak: Inspekcja Pracy, Urząd Do Spraw Równouprawnienia i Dyskryminacji, NAV oraz innych.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w reprezentowaniu pracowników nie boimy się podejmować skomplikowanych spraw, bez znaczenia jest również to czy pracodawca to jednoosobowa firma czy potężny koncern - liczy się zadowolenie członka!